Aanmelden danscursus

Na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier sturen we u handmatig een bericht met een bevestiging.

Persoonlijke gegevens

Geslacht *
ManVrouw

Uw voornaam *

Uw achternaam *

Geboortedatum *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Mobielnummer *

Uw email *

Dansvorm *

Les dag *

Les tijd *

Abonnementsvorm *
1 x per week gedurende 10 maanden2 x per week,3 x per week

1 x per week gedurende 9 maanden (kleuterballet/ADV)

Indien 2x per week of meer lessen, graag extra lessen vermelden in de toelichting

Bekijk de Algemene Voorwaarden *
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden

Ik machtig Danscentrum Colijn om 10 maanden (september t/m juni)het verschuldigde lesgeld van mijn rekening af te schrijven.
Akkoord

Rekeningnummer (IBAN) *

Naam rekeninghouder *

Let op: U koopt een volledige cursus. De cursus kan tussentijds niet worden beëindigd (tenzij ernstige calamiteiten maar dan altijd in overleg).
Akkoord

Toelichting

De bevestigingsmail kan in uw SPAM-box terecht zijn gekomen, controleer deze als u niets in uw inbox ontvangen heeft en voeg ons e-mailadres toe aan uw contacten.